Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

25 lat odrodzonego samorządu

Drukuj
1 2 3

Samorządowcy gminy Wiśniew podsumowali minione ćwierćwiecze. Podczas spotkania z okazji 25. rocznicy samorządu gminnego, które odbyło się w piątek 29 maja w Mościbrodach, ocenili co zmieniło się w tym czasie w gminie Wiśniew i jakie są obecnie najważniejsze potrzeby mieszkańców. Była okazja do podsumowań, podziękowań i wyróżnienia tych, którzy przyczynili się do rozwoju gminy.

Obchody poprzedziła Msza święta. Odprawił ją w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie proboszcz tej parafii ksiądz Henryk Krupa. Dwie godziny później uczestnicy uroczystości spotkali się we Dworze Mościbrody, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniew, której przewodniczył Tomasz Dąbrowski, a podczas której podsumowano ostatnie ćwierćwiecze, a osoby zasłużone odebrały specjalne statuetki, medale i dyplomy.

W uroczystości wzięli udział byli i obecni radni, przewodniczący rady, pracownicy urzędu i kierownicy gminnych jednostek samorządowych oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród gości piątkowego spotkania byli m.in.: poseł Krzysztof Borkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, starosta siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn – Stanisław Kondraciuk, zastępca KM PSP w Siedlcach bryg. Waldemar Rostek, komendant Komisariatu Policji w Skórcu - asp. szt. Mirosław Michalczyk.

Podczas piątkowej uroczystości ci najbardziej zasłużeni odebrali statuetki przedstawiające herb Gminy Wiśniew i medale, które na rewersie również mają herb, a na awersie kontur gminy i napis „XXV lat odrodzonych samorządów 1990 – 2015”. W ten sposób zostały wyróżnione cztery osoby, które od 1990 roku nieprzerwanie pełniły funkcje radnych lub sołtysów: Beata Pasztor - sołtys i radna z Wiśniewa, Stanisław Paciorek - sołtys Zabłocia, Wiesław Bazak - sołtys miejscowości Mościbrody Kol., i Zbigniew Ługowski – sołtys Nowych Oknin. Ponadto medale i dyplomy wręczono radnym i sołtysom, którzy pełnili te funkcje przez pięć kadencji. Byli to: Antoni Pogonowski ze wsi Mroczki, Jan Ługowski z miejscowości Pluty i Zenon Jastrzębski z Twork. Ponadto podziękowania za sumienną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie w realizację inicjatyw, służących mieszkańcom gminy Wiśniew, otrzymało prawie 100 innych samorządowców.

(Pełna lista samorządowców od 1990 roku)

Oceniając ostatnie 25-lecie wójt Krzysztof Kryszczuk, stwierdził, że zmiany, zachodzące w całym kraju, w tym również w gminie Wiśniew są zauważalne gołym okiem. Jednocześnie zgadza się z opinią innych samorządowców, którzy twierdzą, że choć standard życia mieszkańców jest coraz wyższy, ich oczekiwania również rosną. Wójt K. Kryszczuk uważa, że najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest kanalizacja gminy. - Na razie do sieci są przyłączeni tylko mieszkańcy Wiśniewa, gdzie znajduje się również oczyszczalnia ścieków. Trzeba rozbudować zarówno ten obiekt, jak i samą kanalizację. Chcemy ją doprowadzić do pozostałych 26 sołectw - mówi Krzysztof Kryszczuk. To bardzo ważne i kosztowne zadanie. Ze wstępnych szacunków wynika, że może ono kosztować około 50 milionów złotych, przy rocznych wydatkach gminy na inwestycje w wysokości około 4 - 6 milionów. Wójt K. Kryszczuk zapowiada, że wszystkie możliwe środki samorząd będzie przeznaczać właśnie na ten cel, a razem z innymi gminami szukać pieniędzy także w źródłach zewnętrznych, w tym funduszach unijnych. Drugie ważne zadanie nie zmienia się od wielu lat, a są to remonty i budowa dróg. - Ten temat zawsze jest aktualny. Na przykład teraz trzeba naprawiać drogi, które były budowane 25 czy kilkanaście lat temu. Na ówczesne potrzeby to wystarczało, ale teraz przeróżnych pojazdów jest zdecydowanie więcej, a zwykły ciągnik jest nawet kilka razy cięższy od swoich poprzedników.

Wójt Kryszczuk podkreślił, że te i wiele innych sukcesów to zasługa wielu osób - radnych, sołtysów i innych samorządowców. Ci najbardziej zasłużeni, podczas piątkowej uroczystości w dworze w Mościbrodach, odebrali specjalne statuetki, medale i dyplomy.

Więcej zdjęć w Fotogalerii.

 

Ocena: 23 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty