Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Jubileusz 90-cio lecia OSP Radomyśl

Drukuj
1 2 3

W dniu 17 czerwca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość poprzedziła Msza święta, którą w intencji strażaków odprawił ich kapelan ksiądz kanonik Henryk Krupa oraz proboszcz parafii Radomyśl ks. Andrzej Szymoniuk. Oprawę muzyczną eucharystii oraz uroczystości zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Mordów.

Jubileusz uświetnili swoją obecnością m.in.: dh Krzysztof Kryszczuk - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, dh Dariusz Stopa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, brygadier Waldemar Rostek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach, Tomasz Hapunowicz - Wójt Gminy Zbuczyn, dh Karol Woźniak - Prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie, ks. kan. Henryk Krupa - Kapelan Gminy Wiśniew, ks. Andrzej Szymonik - Proboszcz Parafii Radomyśl, Beata Wiszniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomyśli, Marian Borkowski z małżonką z Firmy Foldruk w Siedlcach oraz druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek.

Uroczystość przed strażnicą OSP w Radomyśli rozpoczęła się od złożenia meldunku dh Krzysztofowi Kryszczukowi przez dowódcę uroczystości dh Artura Remiszewskiego. Następnie głos zabrał Prezes OSP Radomyśl dh Wojciech Grzegorczyk, który powitał zaproszonych gości i mieszkańców miejscowości Radomyśl. Historię OSP przedstawił dh Krzysztof Jastrzębski, który z dumą mówił o tym jak na ten jubileusz swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń druhen i druhów, zawsze wiernych strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. - Straże pożarne w naszym kraju mają bogata tradycję i ogromny dorobek, w pełni zasłużyły sobie na sympatię, szacunek i uznanie jakim darzy je społeczeństwo. W najcięższych dla narodu chwilach, w okresie długoletniej niewoli, a także w czasie ostatniej okupacji hitlerowskiej, były one przede wszystkim ostoją polskości, patriotyzmu i obywatelskiego wychowania. Budziły ducha narodu, organizowały walkę podziemną o wyzwolenie narodowe. Często były jedynymi organizacjami rozwijającymi i utrzymującymi kulturę polską. Jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe nie była zawieszana w czynnościach nawet w okresie okupacji hitlerowskiej. Mając możliwości szerokiej działalności, pobudzała zaangażowanie ludzi, których można nazwać wielkimi społecznikami. Takim właśnie rodowodem ideowym może poszczycić się Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli.”

Następnie druh W. Grzegorczyk złożył hołd i podziękowanie „Druhom Założycielom”, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz druhnom i druhom z OSP w Radomyśli, którzy tworzyli dziewięćdziesięcioletnią historię jednostki.

Wieloletnia praca OSP w Radomyśli, jej zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostały dostrzeżone i docenione przez władze związkowe. Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza została odznaczona Jednostka oraz jej Prezes - Wojciech Grzegorczyk.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli, druha Krzysztofa Jastrzębskiego oraz druha Sławomira Kędzierskiego.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Jerzego Oknińskiego, Radosława Krasuskiego oraz dyr. SP w Radomyśli - Beatę Wiszniewską.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Tomasza Oknińskiego, Kamila Chromińskiego, Łukasza Orzyłowskiego, Artura Remiszewskiego oraz druhnę Dorotę Borkowską.

Odznaczeniem „Strażak Wzorowy” wyróżniono druhów: Daniela Kędzierskiego, Alberta Borkowskiego, Michała Jastrzębskiego.

Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali druhowie: Przemysław Kędzierski, Piotr Kędzierski, Maciej Chromiński, Jakub Chromiński, Eryk Radomyski, Bartek Radomyski, Krystian Lipiński oraz Dawid Borkowski.

Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymały druhny: Natalia Orzyłowska, Sylwia Korycińska, Weronika Oknińska, Weronika Krasuska, Patrycja Bierkat, Oliwia Sarniak, Wiktoria Olszewska i Elwira Jastrzębska.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali rolę jaką odgrywa OSP w Radomyśli nie tylko w społeczności lokalnej, ale również w gminie i regionie.

Na koniec prezes OSP podziękował wszystkim darczyńcom i sympatykom za wsparcie i pomoc w organizacji jubileuszu. Wyrazem podziękowań były okolicznościowe statuetki. Ostatnim punktem uroczystości była strażacka biesiada.

Ocena: 13 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty