Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Pieniądze dla stowarzyszeń

Drukuj
1 2 3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2017 r. rozstrzygnięty. Pierwsza umowa na realizację zadania publicznego podpisana.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2017 r. z czterech obszarów:

  1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej, kulturowej,

stowarzyszenia działające na terenie gminy Wiśniew złożyły dwie oferty. Komisja konkursowa pozytywnie je zaopiniowała, a Wójt Gminy Wiśniew 9 marca 2017 r. rozstrzygnął konkurs.

  • Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wpłynęła jedna oferta. Wsparcie finansowe otrzymało: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM z siedzibą w Wiśniewie, na realizację zadania pn. „Z tańcem witamy lato – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży” – dotacja w wysokości 8 000,00 zł.
  • Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wpłynęła jedna oferta. Wsparcie finansowe otrzymało: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą w Radomyśli, na realizację zadania pn. „Zróbmy to razem – wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców Gminy Wiśniew” – dotacja w wysokości 15 000,00 zł.

Nie wpłynęła natomiast żadna oferta na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej, kulturowej, co oznacza, że konkurs na te zadania w najbliższym czasie ogłoszony zostanie ponownie.

W piątek 10 marca 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ pani Aneta Karczmarska – prezes Stowarzyszenia i pan Antoni Wiszniewski – wiceprezes, podpisali umowę na dofinansowanie zadania publicznego, którego realizację Stowarzyszenie rozpoczyna już 11 marca 2017 r. W ramach zadania przewidziano organizację wielu ciekawych uroczystości, spotkań, oraz warsztatów,

Cieszy fakt, że stowarzyszenia podejmują się realizacji zadań, wzbogacając tym ofertę kulturalną – skierowaną do wszystkich mieszkańców gminy, jak również kierując i proponując zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Ocena: 16 głosów Aktualna ocena: 3

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty