Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Umowy na projektowane kanalizacji

Drukuj
1 2 3

8 i 10 stycznia br. wójt gminy Wiśniew podpisał umowy na projektowanie kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach naszej gminy.

Część 1 -„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Śmiary i Łupiny” podpisano umowę z biurem projektowym Pracownia Projektowa EKO-SANEL z Siedlec.

Wartość umowy wynosi 92 865,00 zł. Zakres pierwszej części zamówienia obejmuje zaprojektowanie sieci wraz z przyłączami i odejściami do granicy działek na obszarze około 55 ha. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z miejscowości Łupiny planuje się podłączyć do zaprojektowanej kanalizacji w miejscowości Kaczory w działce nr geod. 137/2, natomiast z miejscowości Śmiary planuje się włączyć kanalizację w miejscowości Tworki w działce nr geod. 511.

Część 2 – Na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczki” podpisano umowę z biurem projektowym Wasiluk Andrzej Instalacje Sanitarne z Białej Podlaskiej.

Wartość umowy wynosi 66 666,00 zł. Zakres drugiej części zamówienia obejmuje zaprojektowanie sieci wraz z przyłączami i odejściami do granicy działek na obszarze około 35 ha. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z trzech miejscowości planuje się podłączyć do zaprojektowanej kanalizacji w miejscowości Tworki w działce nr geod. 364/2.

Projektanci obu części, po otrzymaniu map, będą ustalali z właścicielami działek przebieg trasy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy. Wójt gminy planuje niebawem spotkania z mieszkańcami wymienionych miejscowości w celu przedstawienia osób projektujących oraz omówienia procedury projektowej. O terminie spotkań mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicy sołectw i stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniew.

Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty