Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Wycinka drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Drukuj
1 2 3

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, częściowo zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Zezwolenie nie jest wymagane do wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i tych które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wymagane jest również zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego.

Równocześnie podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniew pokój nr 16, lub telefonicznie pod numerem 25 641-73-13 wew. 116.

Załączniki do pobrania

Ocena: 11 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty