Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Drukuj
1 2 3

Wójt Gminy Wiśniew informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe, jednolite formularze informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązywać będą w każdej gminie. 
Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory: 

 

Podatek od nieruchomości:
1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
2. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1),
3.załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2),
4. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3),
5. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2),

 

Podatek rolny:
1. informacja o gruntach (IR-1),
2. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1),
3. załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIR-2),
4. załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3),
5. deklaracja na podatek rolny (DR-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZDR-2),

 

Podatek leśny:
1. informacja o lasach (IL-1),
2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1),
3. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIL-2),
4. załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3),
5. deklaracja na podatek leśny (DL-1),
6. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1),
7. załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZDL-2).

 

Do każdej informacji określono trzy załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, dane pozostałych podatników.

Do każdej deklaracji określono dwa załączniki: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.                                                                                                                                          

                                                                                                Wójt Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Krzysztof Kryszczuk

Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty