Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Informacja Wójta Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

Informuje się mieszkańców Gminy Wiśniew, że w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianą Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), ustawodawca nałożył obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Wiśniew przypomina, że wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy podatnika,  który został podany do wiadomości po złożeniu deklaracji. W przypadku braku informacji o indywidualnym rachunku bankowym podatnika informuję mieszkańców, iż wpłaty należy dokonywać na rachunek bieżący pomocniczy nr 21 9198 0003 2600 1007 2000 0490 MBS Zbuczyn o/Wiśniew.

Wszelkie informacje w sprawie indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać w Urzędzie Gminy II piętro pok. 7 oraz 17 lub pod numerem telefonu (25) 64 17 313 wew. 116 oraz 123.

                                                                                                                Wójt  Gminy Wiśniew
/-/ Krzysztof Kryszczuk
Ocena: 7 głosów Aktualna ocena: 2
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty