Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Umowy o realizację zadań publicznych gminy Wiśniew w 2019 roku - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - podpisane

Drukuj
1 2 3

W Urzędzie Gminy Wiśniew 6 maja 2019 r. przedstawiciele stowarzyszeń z terenu gminy Wiśniew podpisali umowy o realizację zadań publicznych gminy Wiśniew.

Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew, Sylwia Paryła skarbnik gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ Aneta Karczmarska – prezes zarządu i Antoni Wiszniewski – wiceprezes stowarzyszenia oraz reprezentanci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM Małgorzata Dymecka - prezes stowarzyszenia i Beata Izdebska – Skarbnik, podpisali umowy o realizację zadań publicznych w 2019 roku, o których wsparcie wnioskowały stowarzyszenia składając wniosku w ramach ogłoszonego konkursu i rozstrzygniętego Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 kwietnia 2019 r. Zadania do realizacji w 2019 r.:

  1. Z seniorami rozsmakujesz się w Gruzji” – realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ -– na które przyznano się dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
  2. „Kurs dobrych manier dla młodzieży z terenu gminy Wiśniew” – realizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego RAZEM– na które przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
  3. Aktywnym być, śpiewaniem żyć – muzyka to kultura życia i bycia” – realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ - na które przyznano dofinansowanie w wysokości 13 000,00 zł,
  4. Przewodnik gminy Wiśniew” – realizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego RAZEM – na które przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.
  5. „Wyśpiewana Niepodległa…” – realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej RADOŚĆ – na które przyznano dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł

Mieszkańców gminy Wiśniew, do których kierowane są zadania, zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach, uroczystościach, warsztatach, spotkaniach realizowanych przez stowarzyszenia w ramach zadań publicznych gminy Wiśniew.

Ocena: 13 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty