Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

XIV sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

We wtorek 1 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się XIV sesja Rady Gminy Wiśniew.

Sesję poprowadziła przewodnicząca Elżbieta Wysokińska. W sesji wzięło udział 14 Radnych Rady Gminy Wiśniew, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, sekretarz gminy Ewa Wiśniewska, skarbnik gminy Sylwia Paryła, dyrektorzy szkół z terenu gminy – Katarzyna Wielgórska dyrektor SP w Śmiarach, Beata Wiszniewska dyrektor SP w Radomyśli, Urszula Sosnówka dyrektor ZO w Wiśniewie, Paweł Ksionek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, mieszkańcy gminy Wiśniew oraz planista planu zagospodarowania przestrzennego Jan Kubera.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym przygotowanym przez wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka oraz informacji przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wiśniew, radni przystąpili do podjęcia uchwał.

W trakcie XIV sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Śmiary, gmina Wiśniew;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew-Kolonia;
  • przejęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew;
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019 –2028;
  • zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok;
  • powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
  • wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Radni w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez powołaną komisję skrutacyjną wybrali ławników z gminy Wiśniew na kadencję 2020-2023.

Na ławników wybrani zostali:

  • Pani Krystyna Zofia Michalak
  • Pani Beata Krystyna Pasztor
  • Pan Sławomir Orzyłowski.

W trakcie sesji radni w głosowaniu jawnym odrzucili uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zmianę urzędowych nazw miejscowości w gminie Wiśniew.

Ocena: 8 głosów Aktualna ocena: 2
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty