Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

XV sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

29 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się XV sesja Rady Gminy Wiśniew.

Sesję poprowadziła przewodnicząca Elżbieta Wysokińska. W sesji wzięło udział 15 Radnych Rady Gminy Wiśniew, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, sekretarz gminy Ewa Wiśniewska, skarbnik gminy Sylwia Paryła, dyrektorzy szkół z terenu gminy – Katarzyna Wielgórska dyrektor SP w Śmiarach, Urszula Sosnówka dyrektor ZO w Wiśniewie, Urszula Mężyńska zastępca dyrektora SP w Radomyśli, Paweł Ksionek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym przygotowanym przez wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka oraz informacji przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wiśniew i informacji  w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady Gminy  za rok, radni przystąpili do podjęcia uchwał.

W trakcie XV sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

Następnie Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, w urzędzie gminy Wiśniew oraz jednostkach podległych. Na zakończenie sesji Bożena Wyrębek kierownik referatu oświaty, kultury, zdrowia i sportu przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiśniew za rok szkolny 2018/2019.

  • przyjęcia do realizacji projektu pt. „CZAS SENIORA” realizowanego wramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka zubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;< >zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych;zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019–2028;zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok;udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego;
  • wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny w obrębie geodezyjnym Okniny;
  • wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny w obrębie geodezyjnym Zabłocie.

Następnie Krzysztof Kryszczuk wójt gminy Wiśniew przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, w urzędzie gminy Wiśniew oraz jednostkach podległych. Na zakończenie sesji Bożena Wyrębek kierownik referatu oświaty, kultury, zdrowia i sportu przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiśniew za rok szkolny 2018/2019.

Ocena: 7 głosów Aktualna ocena: 2
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty