Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

XVI sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

26 listopada br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wiśniew.

Sesję poprowadziła przewodnicząca Elżbieta Wysokińska. W sesji wzięło udział 15 Radnych Rady Gminy Wiśniew, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, zastępca wójta gminy Wiśniew Jarosław Krzymowski, sekretarz gminy Ewa Wiśniewska, skarbnik gminy Sylwia Paryła, dyrektorzy szkół z terenu gminy – Katarzyna Wielgórska dyrektor SP w Śmiarach, Urszula Sosnówka dyrektor ZO w Wiśniewie, Beata Wiszniewska dyrektor SP w Radomyśli, Paweł Ksionek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym przygotowanym przez wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka oraz informacji przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wiśniew radni przystąpili do podjęcia uchwał.

W trakciec XVI sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

Radni obniżyli cenę skupu żyta z 58,46 zł/dt, podaną przez prezesa GUS, do 52 zł/dt, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego. Podatek rolny, będzie wynosić 130 złotych za hektar przeliczeniowy. Z pozostałymi stawkami podatków można się zapoznać w załączonym wykazie.

  • uchwalenia programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;< >obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2020 r.;stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew;określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew;zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok,
  • objęcia organizacją odbioru odpadów komunalnych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Radni obniżyli cenę skupu żyta z 58,46 zł/dt, podaną przez prezesa GUS, do 52,00 zł/dt, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Podatek rolny, będzie wynosić 130 złotych za hektar przeliczeniowy. Z pozostałymi stawkami podatków można się zapoznać w załączonym wykazie.

Załączniki do pobrania

Ocena: 6 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty