Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019

Drukuj
1 2 3

Wójt Gminy Wiśniew informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu również do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub w drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 1 - 31 października 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew (II piętro pok. nr 17 ) lub pod numerem telefonu: 25/ 64-17-313 w. 124.

                                                                                                           Wójt Gminy Wiśniew   
                                                                                                      (-) Krzysztof Kryszczuk  
Ocena: 12 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty