Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

kalendarz imprez roboczy

 • Serdecznie zapraszamy na ostatnią sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew II kadencji, która odbędzie się  w środę 17 października br. o godzinie 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew informuje, że w środę 31 października br. Urząd Gminy Wiśniew pracuje w godzinach: 8.00 - 15.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Gminny Ośrodek kultury w Wiśniewie zaprasza na Koncert z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 14 października 2018 roku o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy, która odbędzie się  w środę 10 października br. o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wspólne posiedzenie stałych komisji rady Gminy Wiśniew odbędzie się w poniedziałek 8 października o godz. 15.00 w sali GOK Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Serdecznie zapraszamy na ostatnią sesję Rady Gminy Wiśniew kadencji 2014-2018, która odbędzie się  w środę 17 października br. o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wybory samorządowe 2018 w Polsce zostały zarządzone 13 sierpnia 2018 r. W wyborach tych wybierani będą wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy. Wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (ustawa weszła w życie 31 stycznia 2018 r.).

  Czytaj całość
 • W ramach projektu Ministerstwa Środowiska 7 października br. o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbędzie się konferencja "Czyste Powietrze".

  Osoba kontaktowa: Paweł Ksionek -Dyr. GOK w Wiśniewie tel. 503325683,
  Jan Tomczak
  ,UG Wiśniew telefon: 799071387.

  Ograniczony okres trwania projektu tj:. 15.10.2018r.

  Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań o

  Czytaj całość
 • Sesja popularno-naukowa z okazji jubileuszu 600-lecia
  (Gminny Ośrodek Kultury w  Wiśniewie / Urząd Gminy Wiśniew)
  Sesja popularno-naukowa z okazji 600. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o: Wiśniewie, Radomyśli i Jastrzębiu; 45. rocznicy ponownego utworzenia Gminy Wiśniew oraz 5. rocznicy nadania herbu Gminie Wiśniew. Sesji towarzyszyć będzie wystawa „Gmina Wiśniew na starych fotografiach”.
  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew, Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.
  Czytaj całość
 • Powiatowy lekarz weterynarii informuje, że o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbędzie się szkolenie dla hodowców świń z zakresu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz dokonywania uboju na użytek własny.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew informuje, że w środę 27 czerwca br. Urząd Gminy Wiśniew pracuje w godzinach: 8.00 - 15.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Borki-Kosiorki zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Mościbrody zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Mroczki zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Mroczkach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Stare Okniny zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 26 września o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Starych Okninach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Okniny-Podzdrój zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 26 września o godzinie 18.00 w domu sołtysa.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Wiśniew zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 20 września o godzinie 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Pluty zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 19 września o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Plutach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Myrcha zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 19 września o godzinie 17.00 w mieszkaniu sołtysa sołectwa Myrcha.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Łupiny zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w poniedziałek 17 września o godzinie 19.30 w świetlicy wiejskiej w Łupinach.

  Czytaj całość
 • 20 września br. od godz. 7:00 na terenie gminy Wiśniew, rozpocznie się odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w Sektorze IV obejmującym miejscowości: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia.

  W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej.

  Czytaj całość
 • 19 września br. od godz. 7:00 na terenie gminy Wiśniew, rozpocznie się odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w Sektorze III obejmującym miejscowości: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny Kaczory.

  W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej.

  Czytaj całość
 • 18 września br. od godz. 7:00 na terenie gminy Wiśniew, rozpocznie się odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w Sektorze II obejmującym miejscowości: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, stare Okniny.

  W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej.

  Czytaj całość
 • 17 września br. od godz. 7:00 na terenie gminy Wiśniew, rozpocznie się odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w Sektorze I obejmującym miejscowości: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka,Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody Kolonia, Helenów.

  W dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do godziny 7:00 w miejscu ogólnie dostępnym przed terenem posesji lub w altanie śmietnikowej.

  Czytaj całość
 • W dniach od 24 do 27 września br. na terenie Gminy Wiśniew zostanie przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

  Zbiórka obejmie wszystkie miejscowości w gminie, cechujące się zwartą zabudowa. Mieszkańcy kolonii oraz domów oddalonych od zabudowy ciągłej będą mieli możliwość dowiezienia odpadów do drogi głównej w miejscowości gdzie odbędzie się zbiórka.

  Poniżej podajemy terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sektorach:

  • Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów –  24.09. 2018 r.
  • Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny – 25.09.2018 r.
  • Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory – 26.09.2018 r.
  • Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 27.09.2018 r.
  Czytaj całość
 • W dniach od 24 do 27 września br. na terenie Gminy Wiśniew zostanie przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

  Zbiórka obejmie wszystkie miejscowości w gminie, cechujące się zwartą zabudowa. Mieszkańcy kolonii oraz domów oddalonych od zabudowy ciągłej będą mieli możliwość dowiezienia odpadów do drogi głównej w miejscowości gdzie odbędzie się zbiórka.

  Poniżej podajemy terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sektorach:

  • Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów –  24.09. 2018 r.
  • Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny – 25.09.2018 r.
  • Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory – 26.09.2018 r.
  • Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 27.09.2018 r.
  Czytaj całość
 • W dniach od 24 do 27 września br. na terenie Gminy Wiśniew zostanie przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

  Zbiórka obejmie wszystkie miejscowości w gminie, cechujące się zwartą zabudowa. Mieszkańcy kolonii oraz domów oddalonych od zabudowy ciągłej będą mieli możliwość dowiezienia odpadów do drogi głównej w miejscowości gdzie odbędzie się zbiórka.

  Poniżej podajemy terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sektorach:

  • Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów –  24.09. 2018 r.
  • Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny – 25.09.2018 r.
  • Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory – 26.09.2018 r.
  • Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 27.09.2018 r.
  Czytaj całość
 • W dniach od 24 do 27 września br. na terenie Gminy Wiśniew zostanie przeprowadzona zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

  • Sektor I: Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Mościbrody-Kolonia, Helenów –  24.09. 2018 r.
  • Sektor II: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Radomyśl, Nowe Okniny, Stare Okniny – 25.09.2018 r.
  • Sektor III: Gostchorz, Tworki, Pluty, Daćbogi, Mroczki, Śmiary, Łupiny, Kaczory – 26.09.2018 r.
  • Sektor IV: Wiśniew, Wiśniew-Kolonia – 27.09.2018 r.
  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Mościbrody zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się we wtorek 18 września o godzinie 18.00 w mieszkaniu sołtysa.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Zabłocie zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 12 września o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Radomyśli.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Radomyśl zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 12 września o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Radomyśli.

  Czytaj całość
 • Wspólne posiedzenie stałych komisji rady Gminy Wiśniew odbędzie się w środę 12 września o godz. 15.00 w GOK Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XLVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się  w piątek 14 września br. o godzinie 18.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Wiśniew-Kolonia  zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 13 września o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonii.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Nowe Okniny zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 12 września o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Starych Okninach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Śmiary zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w poniedziałek 10 września o godzinie 19.30 w świetlicy wiejskiej w Śmiarach.

  Czytaj całość
 • Sołtys sołectwa Gostchorz zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 5 września o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Gostchorzy.

  Czytaj całość
 • W dniach 7-9 września br. w Wiśniewie odbędzie się trzecie Spotkanie z Techniką i Historią w stulecie Odzyskania Niepodległości. Największe atrakcje rozpoczną się w sobotę 8 września i potrwają do niedzieli.

  Poprzednie edycje tej imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu siedleckiego oraz miłośników modelarstwa. W tym roku organizatorzy ponownie zapraszają na akrobacje modeli RC, pokazy sprzętu wojskowego, otwarte konkursy wiedzy historycznej i zawody modelarskie. Wszystko rozpocznie się w piątkowe południe zawodami modeli RC. Podniebnym akrobacjom będą towarzyszyć prezentacje sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej, w tym replik broni, mundurów i motocykli.

  Czytaj całość
 • W dniach 7-9 września br. w Wiśniewie odbędzie się trzecie Spotkanie z Techniką i Historią w stulecie Odzyskania Niepodległości. Największe atrakcje rozpoczną się w sobotę 8 września i potrwają do niedzieli.

  Poprzednie edycje tej imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu siedleckiego oraz miłośników modelarstwa. W tym roku organizatorzy ponownie zapraszają na akrobacje modeli RC, pokazy sprzętu wojskowego, otwarte konkursy wiedzy historycznej i zawody modelarskie. Wszystko rozpocznie się w piątkowe południe zawodami modeli RC. Podniebnym akrobacjom będą towarzyszyć prezentacje sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej, w tym replik broni, mundurów i motocykli.

  Czytaj całość
 • W dniach 7-9 września br. w Wiśniewie odbędzie się trzecie Spotkanie z Techniką i Historią w stulecie Odzyskania Niepodległości. Największe atrakcje rozpoczną się w sobotę 8 września i potrwają do niedzieli.

  Poprzednie edycje tej imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu siedleckiego oraz miłośników modelarstwa. W tym roku organizatorzy ponownie zapraszają na akrobacje modeli RC, pokazy sprzętu wojskowego, otwarte konkursy wiedzy historycznej i zawody modelarskie. Wszystko rozpocznie się w piątkowe południe zawodami modeli RC. Podniebnym akrobacjom będą towarzyszyć prezentacje sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej, w tym replik broni, mundurów i motocykli.

  Czytaj całość
 • Zebranie odbędzie się o godzinie 18:30, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Zebranie odbędzie się o godzinie 17.00, w mieszkaniu sołtysa Wólki Wołynieckiej.

  Czytaj całość
 • Zebranie odbędzie się o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej.

  Czytaj całość
 • Zebranie odbędzie się o godzinie 18.00, w mieszkaniu sołtysa sołectwa Lipniak.

  Czytaj całość
 • Spotkanie odbędzie się o godzinie 19.00 w mieszkaniu sołtysa sołectwa Kaczory.

  Czytaj całość
 • Pieszy Rajd organizowany w 224. rocznicę (29.09.1794 r.) przeglądu wojsk stacjonujących w Wiśniewie przez Tadeusza Kościuszkę.

  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew informuje o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew, które odbędzie się o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • 15 lipca

  Oficjalne uroczystości Jubileuszowe  600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie, Radomyśl,  45. rocznicy ponownego utworzenia Gminy Wiśniew  oraz 5. rocznicy nadania herbu Gminie Wiśniew  połączone z XI Festiwalem Kuchni Regionalnej  „Z WIŚNIOWYM SMAKIEM”

  (Skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew)

  Liczba 600 - kojarzona w tym roku z Gminą Wiśniew, przewijać się będzie przy wszystkich okazjach. Kulminacją uroczystości jubileuszowych będzie 15 lipca. Po uroczystej sesji Rady Gminy Wiśniew na placu przy Urzędzie Gminy odbędą się główne uroczystości Jubileuszowe połączone z Festiwalem Kuchni Regionalnej. Od lat Festiwalowi towarzyszy konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną. Na licznych stoiskach gospodynie z gminy Wiśniew zaprezentują różnorodne dania i nalewki „z wisienką w tle”, przygotowane według tradycyjnych receptur. W programie: muzyka i taniec ludowy, niecodzienni goście na estradzie i wśród publiczności, gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz – tradycyjnie – Gwiazda Wieczoru. Imprezie towarzyszy VI Bieg Uliczny „Z wisienką w tle”.

  Organizatorzy: Urząd Gminy Wiśniew i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XLV sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew informuje, że w środę 25 lipca Urząd Gminy Wiśniew czynny jest w godzinach od 8.00 do 15.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew informuje, że w środę 27 czerwca br. Urząd Gminy Wiśniew pracuje w godzinach: 8.00 - 15.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Gminni animatorzy sportu oraz Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew zapraszają na Dzień Sportu na Orliku. Impreza odbędzie się w niedzielę 17 czerwca br. w godzinach od 17.00 do 19.00.

  W programie między innymi zabawy i rozgrywki sportowe.

  Czytaj całość
 • Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy odbędzie o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XLII sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Dziesięciogodzinny, nocny maraton piłki nożnej dla uczczenia 600. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie.

  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Gwiaździsty rajd rowerowy: Wiśniew - Śmiary - Radomyśl. Uczestnicy rajdu przejadą 100 km dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległościprzez Polskę.

  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • W hołdzie ks. generałowi Stanisławowi Brzósce i Powstańcom Styczniowym 23 maja wyrusza z Łukowa „VI Sztafeta Niepodległości śladami ks. generała Stanisława Brzóski”, organizowana przez Zespół Szkół w Krynce, Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej, Związek Harcerstwa Polskiego.

  W biegu sztafetowym na dystansie 67 km na trasie Łuków –Siedlce – Sokołów Podlaski po raz trzeci wezmą udział narciarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rawa" Siedlce działającego przy Zespole Szkół nr 2 Siedlcach.
  Około godz. 10.30 uczestnicy biegu dotrą do Wiśniewa gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze przy pomniku  Bohaterów 1920 roku. Finisz  sztafety przy pomniku ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.
  Czytaj całość
 • 28 maja 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Wiśniew odbędzie się kolejne robocze spotkanie członków Zespołu ds. Realizacji Programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew 2017 - 2020”.

  Czytaj całość
 • Polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja - 1791 rok. Święto zostało ustanowione w 1919 roku, oficjalnie zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja odbyły się w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 roku.

  Czytaj całość
 • 2 maja obchodzone jest Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w Polsce uchwałą z dnia 20 lutego 2004 roku. W tym dniu tradycyjnie zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wywieszenia naszego symbolu narodowego.

  Czytaj całość
 • Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew  o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XLI sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 8 maja br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie organizuje pielgrzymkę na JASNĄ GÓRĘ do CZĘSTOCHOWY.

  Czytaj całość
 • 15.04.2018r. (niedziela) godz.9.30 w sali widowiskowej GOK Wiśniew odbędzie się XXXVII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŚNIEWIE.

  Czytaj całość
 • Informujemy, że w dniu 25 kwietnia br. (środa) Urząd Gminy Wiśniew przyjmuje interesantów w godzinach 08:00 – 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XL sesję Rady Gminy zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Sesja odbędzie się w czwartek 12 kwietnia br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • 10 kwietnia br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy Wiśniew odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew II kadencji.

  Czytaj całość
 • 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbędzie się spotkanie poświęcone grupowemu programowi dofinansowań instalacji fotowoltaicznych (produkcja prądu) oraz kolektorów słonecznych (produkcja ciepłej wody).

  Czytaj całość
 • Posiedzenie Wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew zaprasza na XXXIX sesję Rady Gminy Wiśniew która odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • MODR Siedlce zaprasza Panie z terenu gminy Wiśniew na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

  Olimpiada odbędzie się 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Organizatorem spotkania jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach oraz Urząd Gminy w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew ustalił dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wiśniew w dniu 30 marca 2018 r. (piątek) w zamian za przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli.

  Czytaj całość
 • Informujemy, że w dniu 28 lutego br. (środa) Urząd Gminy Wiśniew przyjmuje interesantów w godzinach 08:00 – 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Informujemy, że w dniu 21 lutego br. (środa) Urząd Gminy Wiśniew przyjmuje interesantów w godzinach 08:00 – 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj całość
 • Jarmark Bożonarodzeniowy na 600-lecie Wiśniewa
  (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

  Jarmark Bożonarodzeniowy będzie się składał ze stoisk z asortymentem nawiązującym do świąt. Stoiska będą wyeksponowane według pomysłów wystawców. Organizator przewiduje dodatkowe atrakcje na scenie. Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym oraz prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej odwołującej się treścią do tematyki Bożego Narodzenia, a wszystko to dzięki pracy mieszkańców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wieczornica Patriotyczna
  (Świetlica Wiejska w Helenowie)

  Uroczystość z okazji Święta Niepodległości mająca na celu ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej. Jest to również idealny moment na przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych, ukazanie ofiar polskich dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę, więzienia kształcące kultywowanie tradycji patriotycznych w społeczeństwie.

  Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Teatralna, Sołectwo Helenów.

  Czytaj całość
 • Gminne Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

  Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zachęcenie ich do kultywowania obchodów świąt narodowych.

  Gminne obchody poprzedzi Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie, a następnie rozpoczną się uroczystości przy „Pomniku Niepodległościowym” w Wiśniewie. W programie uroczystości również VII Bieg Niepodległości ulicami Wiśniewa.

  Organizatorzy: Urząd Gminy Wiśniew i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • II Otwarty Turniej Piłki Nożnej w Rocznicę Odzyskania Niepodległości
  (Boisko Orlik w Wiśniewie)

  Uroczystość z okazji Święta Niepodległości mająca na celu uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości, kultywowanie tradycji patriotycznych w społeczeństwie oraz integrację społeczności lokalnej.

  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew.

  Czytaj całość
 • Koncert Jesienne wspólne śpiewanie
  (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

  Koncert zostanie zorganizowany dla środowisk ludowych kształtujących życie społeczne gminy. Impreza jest zakończeniem roku artystycznego, podsumowaniem amatorskiego ruchu artystycznego.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • III Przegląd Pieśni Patriotycznej pt.: „Śpiewam Ci Polsko”
  (Szkoła Podstawowa w Radomyśli)

  Celem Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej i uczczenie setnej już rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez to wspólne śpiewanie pokażemy, że patriotyzm to nie jest starodawne pojęcie, które należy odłożyć do muzealnej gabloty, patriotyzm to życiodajna siła pulsująca w głębi szlachetnych serc.

  Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ”, Szkoła Podstawowa w Radomyśli, KGW Helenów.

  Czytaj całość
 • IV Gminny Dzień Seniora
  (Centrum Informacyjno-Edukacyjne w Radomyśli)

  Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Radość” zaprasza na IV Gminny Dzień Seniora. Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. Właśnie dlatego pragniemy uczcić święto osób starszych.

  Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Radość” z Radomyśli.

  Czytaj całość
 • Złote Gody

  Złote Gody

  (Dwór Mościbrody)

  Złote Gody, czyli 50-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego, to jubileusz szczególny. Dodatkowego prestiżu dodaje mu medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiący szczególne wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim. W naszej gminie co roku odbywa się uroczyste spotkanie par małżeńskich z terenu gminy Wiśniew podczas którego zostają wręczone odznaczenia.

  Organizator: Urząd Gminy Wiśniew, Urząd Stanu Cywilnego w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Dożynki Gminy Wiśniew
  (Śmiary)

  Dożynki to święto rolników, którego celem jest dziękczynienie za zebrane plony i  uroczyste zakończenie sezonu prac polowych. Najważniejszymi elementami uroczystości są msza święta, przemarsz korowodu dożynkowego z delegacją wieńców w której uczestniczą mieszkańcy gminy i goście, dzielenie chlebem dożynkowym, uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla rolnictwa” oraz konkursy takie jak „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i konkurs wiedzy rolniczej. W naszej gminie dożynki odbywają się  corocznie we wrześniu, imprezę tradycyjnie zakończy pokaz sztucznych ogni.

  Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, SP w Śmiarach.

  Czytaj całość
 • Uroczystości „Pod Dębem Straceń”
  (Las Mroczkowski)

  Już po raz ósmy mieszkańcy gminy Wiśniew i Łuków spotkają się w miejscu, gdzie wg lokalnych przekazów straceni zostali powstańcy styczniowi. Uroczystość odbywa się przy tak zwanym „Dębie straceń” na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, powiatów siedleckiego i łukowskiego, a także gmin Wiśniew i Łuków. Poprzedza ją polowa Msza św o godz. 15.00.

  Organizatorzy: Gmina Wiśniew, Gmina Łuków, Parafia Śmiary - pod honorowym patronatem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.

  Czytaj całość
 • XII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych
  „Pod Siedlcami w Wiśniewie...”

  (skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew)

  Cyklicza impreza, której zadaniem jest promowanie kultury ludowej. Festiwal zapoczątkowany w 2006 roku to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między sobą kapele i śpiewacy ludowi z naszego regionu. Oprócz występów na scenie imprezie towarzyszy piknik. To u nas, pod Siedlcami w Wiśniewie, powstała słynna „Polka Wiśniewska”. Cele  przegląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu; biorą w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami regionu.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Jubileusz 95-cio lecia OSP Gostchorz

  (Gostchorz)

  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostchorzy w tym roku obchodzi 95-lecie istnienia. Z tej okazji zostanie nadany sztandar dla tej jednostki, poświęcony nowy samochód bojowy a także odznaczenia dla zasłużonych strażaków. Uroczyste obchody poprzedzi Msza Święta w kościele parafialnym w Wiśniewie, która odprawi proboszcz parafii oraz gminny kapelan ks. Kanonik Henryk Krupa.

  Organizator: OSP Gostchorz.

  Czytaj całość
 •  XI Festiwal Kuchni Regionalnej
  „Z wiśniowym smakiem”
  (Skwer przed Urzędem Gminy Wiśniew)

  Od lat Festiwal odbywa się w formie konkursu na najsmaczniejszą potrawę regionalną. Na licznych stoiskach gospodynie z gminy Wiśniew zaprezentują najsmaczniejsze dania i nalewki „z wisienką w tle”, przygotowane według tradycyjnych receptur, które co roku aspirują do miana nie tylko lokalnych specjałów.. Starania uczestników Festiwalu oceni jury, które zwróci uwagę na smak i wygląd dań. Celem festiwalu jest promocja regionalnej kuchni, prostej, a jednocześnie obfitującej w wiele wspaniałych smaków. W programie uroczystości również obowiązkowa Polka Wiśniewska, muzyka i taniec ludowy, niecodzienni goście na estradzie i wśród publiczności, gry, konkursy z nagrodami, mnóstwo uśmiechu i zabawy.

  W trakcie imprezy akcja poboru krwi, DKMS oraz bieg „z wisienką w tle”.

  Organizatorzy: Urząd Gminy Wiśniew i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • IV Festyn Rodzinny
  „Z LIPCOWĄ NUTKĄ”
  (Plac przed WDK w Łupinach)

  Duch rywalizacji oraz żywy doping we wszelkiego rodzaju konkursach i zabawach towarzyszy gościom festynów rodzinnych „Z lipcową nutką”, organizowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Celem głównym Festynu rodzinnego jest promocja wartości prorodzinnych poprzez wspólne uczestnictwo rodzin w wydarzeniach kulturalnych oraz artystycznych organizowanych przez miejscowość Łupiny. Na łupińskim festynie scena żyje śpiewem, śmiechem i tańcem.

  Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Łupinach, OSP Łupiny.

  Czytaj całość
 • Festyn Rodzinny „Dzień Rodziny”
  (Plac przy świetlicy w Tworkach)

  Świat, w którym obecnie żyjemy jest niezwykle zabiegany. Ludzie są bardzo zaabsorbowani pracą zawodową lub dorywczą. Rodzice nie mają czasu, często chęci i pomysłów na poświęcenie dzieciom chwili na zabawę i rozrywkę. Właśnie dlatego panie z KGW „Twórcze Kobiety” z Twork postanowiły zorganizować wspólny dzień dla dzieci i ich rodziców.

  Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Tworkach.

  Czytaj całość
 • Jubileusz 90-cio lecia OSP Radomyśl

  (Radomyśl)

  Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli to rok 1928. Obecny Zarząd jednostki OSP w Radomyśli zaplanował tą jubileuszową uroczystość przede wszystkim z wdzięczności dla wszystkich, którzy zakładali, budowali i wspierali przez lata organizację strażacką. Zawsze było u nas widać poczucie wspólnoty i dążenie do współpracy, gdzie głównym celem była - sprawna i gotowa do działań bojowych jednostka OSP. Uroczyste obchody poprzedzi Msza Święta w kościele parafialnym w Radomyśli, następnie w uroczystej defiladzie z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej zebrani udadzą się na plac przed Strażnicą OSP w Radomyśli, gdzie zostaną wręczone podziękowania i odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

  Organizator: OSP Radomyśl.

  Czytaj całość
 • VII Festiwal „Piosenki Moich Rodziców”
  (Dwór Mościbrody)

  Impreza jest organizowana z okazji Dnia Dziecka. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Tradycja Rozwój Przyszłość zapraszamy uczestników i wykonawców w piękne miejsce w plenerze. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania polskich piosenek, a także promowanie artystycznej twórczości dzieci i młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i przedszkolaków z gminy Wiśniew jak również szkół powiatu siedleckiego.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Wiosenne inspiracje na wsi
  (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

  Celem imprezy jest kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie talentów i umiejętności . Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych uczniów. Tematyką są  różne aspekty wiosny.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Gospodarzem strażackiego święta co roku jest inna jednostka OSP z ternu gminy. W tym roku jest jednostka pożarnicza z Łupin. Podczas uroczystości, którą rozpoczyna Msza św. w kościele parafialnym w Śmiarach, najbardziej zasłużeni druhowie otrzymują listy gratulacyjne, medale i odznaczenia resortowe.

  Organizatorzy: ZOG ZOSP RP w Wiśniewie i OSP Łupiny.

  Czytaj całość
 • Jarmark dedykowany jest rodzinnej wielopokoleniowej rozrywce, ma na celu integrację mieszkańców gminy oraz kultywowanie i propagowanie tradycji Wielkanocnych w gminie Wiśniew.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • Czym byłby świat bez kobiet? Nie wiadomo, wiadomo natomiast że ten dzięki kobietom nabiera barw, tak pięknych jak one same. Tradycją jest, że w tym dniu kobiety symbolicznie obdarowywane są kwiatami. KGW z Helenowa oraz Stowarzyszenie Aktywności „Radość” z Radomyśli chcą obdarować Panie artystyczną niespodzianką.

  Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Radość” z Radomyśli.

  Czytaj całość
 • Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy w tym roku obchodzi 10-cio lecie istnienia. Celem działalności Zespołu jest propagowanie ludowej kultury zarówno rodzimej,  jak i innych regionów Polski, a także rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży: tanecznych, śpiewaczych i folklorystycznych.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

  Czytaj całość
 • Niewątpliwie Dzień Kobiet jest świętem wyrażającym szacunek do kobiet, ale czym byłby świat bez mężczyzn. Z tej okazji Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach-Paduchach organizuje uroczystość mającą na celu integrację społeczności lokalnej oraz przypomnienie sobie jak ważna jest rola kobiety i mężczyzny.

  Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich i sołectwo Borki-Paduchy.

  Czytaj całość
 • Celem plebiscytu jest odkrycie wyjątkowości kobiet, nie ze względu na wygląd, ale przede wszystkim codzienne osiągnięcia, postawy, cechy charakteru i osobowość. Kobieta  Roku nie musi być boginią pod każdym względem - ma to być osoba przede wszystkim dbającą o najbliższych oraz zaangażowana w działania społeczne, posiadająca pasję. Panie ubiegające się o zaszczytny tytuł "Kobieta Roku 2017 Gminy Wiśniew" zostaną wybrane w czterech kategoriach: najlepsza gospodyni, sektor społeczny, sektor przedsiębiorczy oraz sektor publiczny.

  Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

  Czytaj całość
 • W sobotnie popołudnie w centrum wsi Tworki odbędzie się uroczyste otwarcie kolejnej w gminie Wiśniew świetlicy wiejskiej. Na uroczystość zapraszają: Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, sołtys miejscowości oraz  panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety”. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15:00.

  Czytaj całość
 • Wójt Gminy Wiśniew informuje, że dnia 2 lutego 2018r. (piątek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie na temat - Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji - zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami.

  Czytaj całość
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty