Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Ogłoszenia

Gmina Wiśniew ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – Etap I: Zadanie 1

Drukuj
1 2 3

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:  www.wisniew.e-bip.pl

Wójt Gminy Wiśniew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr A.271.8.2017.WP

Na tej stronie znajdują się tylko AKTUALNE ogłoszenia o przetargach.

Pełna lista przetargów ogłaszanych przez Gminę Wiśniew
znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty