Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Referaty Urzędu

Kompetencje poszczególnych Referatów Urzędu Gminy Wiśniew określa Regulamin Organizacyjny Urzędu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.


URZĄD GMINY WIŚNIEW
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 25 641 73 13, 25 641 73 23
fax. 25 740 55 62

STANOWISKO

NR POKOJU

ADRES E-MAIL

Wójt

6

wojt@wisniew.pl

Zastępca Wójta

15

zastepca@wisniew.pl

Sekretariat

6

sekretariat@wisniew.pl

Sekretarz

6

sekretarz@wisniew.pl

Skarbnik

22

skarbnik@wisniew.pl

REFERAT/STANOWISKO

Nr tel. wewnętrzny

POKÓJ

ADRES E-MAIL

REFERAT ADMINISTRACYJNY

Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu

103

6

sekretarz@wisniew.pl

Stanowisko ds. administracji i obsługi Rady Gminy

101

6

sekretariat@wisniew.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ewidencja działalności gospodarczej. Kasa.

114

11

edg@wisniew.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych

105

8

zp@wisniew.pl

Stanowisko ds. archiwum i elektronicznego obiegu dokumentów

105

8

ug@wisniew.pl

Ewidencja ludności i kadry

107

3

usc@wisniew.pl

Stanowisko ds. promocji gminy

107

3

promocja@wisniew.pl

Stanowisko ds. informatyzacji Urzędu

111

18

admin@wisniew.pl

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Gminy

109

22

skarbnik@wisniew.pl

Księgowość, podatki

108

23

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu

104

20

gk@wisniew.pl

Stanowisko ds. dróg, rolnictwa, leśnictwa, BHP

104

20

drogi@wisniew.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 i eksploatacji sieci oraz ochrony środowiska

104

20

środowisko@wisniew.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

104

20

odpady@wisniew.pl

REFERAT ROZWOJU I INWESTYCJI

Kierownik Referatu

112

17

inwestycje@wisniew.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

112

17

budownictwo@wisniew.pl

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych

112

17

rig@wisniew.pl

fundusze@wisniew.pl

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU

Kierownik Referatu

113

19

oswiata@wisniew.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

107

3

usc@wisniew.pl

Zastępca Kierownika USC

107 3 usc@wisniew.pl
loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty