Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Sesja MRGW

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

Po raz drugi w tej kadencji obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew. Głównym punktem obrad było przyjęcie Planu Pracy na pierwszą kadencję. Sesja odbyła się 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

Obrady otworzyła Aleksandra Kryszczuk, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy, która po powitaniu przybyłych gości poinformowała zebranych o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części posiedzenia młodzi radni dyskutowali nad planem pracy na najbliższe miesiące. Podjęto decyzję, o udziale w wybranych sesjach Rady Gminy Wiśniew oraz współpracy ze szkołami z terenu gmin Wiśniew i Zbuczyn i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Radni zaproponowali również, aby zorganizować konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

Ponadto ustalono, że we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie i Caritas, zostaną przeprowadzone akcje charytatywne mające na celu pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, a także pomoc osobom starszym i samotnym.

Efektem dyskusji nad przyszłymi działaniami była także zgoda Rady na podjęcie działań w zakresie opieki i adopcji bezpańskich zwierząt.

W trakcie sesji radni wysłuchali również informacji na temat nowej reformy oświatowej na terenie gminy Wiśniew, którą przekazała Bożena Wyrębek, kierownik referatu oświaty, Urzędu Gminy Wiśniew.

Po zakończeniu sesji Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew oprowadził młodych samorządowców po urzędzie gminy, zapoznając ich z działalnością poszczególnych referatów.

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew pierwszej kadencji odbyła się w piątek 31 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

Zgodnie ze statutem, obrady otworzyła najstarsza radna Łucja Marta Złoch, absolwentka Zespołu Szkół w Borkach-Kosach. Następnie Krzysztof Kryszczuk wójt gminy wręczył radnym zaświadczenia o ich wyborze, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie.

W dalszej części posiedzenia młodzi samorządowcy wybrali spośród siebie Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty