Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Apel do rolników

Szanowni Państwo, rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach chemicznych-niebezpiecznych do punktu sprzedaży. Każde inne działanie zagrożone jest karą grzywny, może skutkować zmniejszeniem lub utratą dopłat z ARiMR.

Prosimy o niepodejmowanie współpracy w zakresie  gospodarki odpadami po środkach niebezpiecznych z podmiotami, które nie posiadają uprawnień do zbierania i przetwarzania odpadów pod kodem 15 01 10٭.

SZANOWNI MIESZKAŃCY! PRZYPOMINAMY  O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Z PRZYDOMOWYCH SZAMB DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiśniew.
 

  1. Mariusz Misiak, Gostchorz 43, 08-112 Wiśniew „ASEN-MIX", tel. 509 778 081;
  2. Jacek Wysokiński, Nowe Okniny 7, 08-112 Wiśniew, „BEKAS”, tel. 607 399 110;
  3. Bożena Orzyłowska, Radomyśl 2B, 08-112 Wiśniew, PUH „ Rolnik”, tel. 501 670 560;
  4. PUK Serwis Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110, tel. 25 632 46 26;
  5. Jacek Sobiech, TOI TOI  Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Płochocińska 29, tel. 22 811 61 44.

Uwaga!

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - w 2016 roku - dokumenty sprawozdawcze sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Nowy wzór sprawozdania i odebranych nieczystościach ciekłych będzie obowiązywał od stycznia 2017 roku.

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty