Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Tablica ogłoszeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach przeprowadził analizę laboratoryjną próbek wody z wodociągów w Wiśniewie oraz Radomyśli.

Kleszcze - kłujący problem. Informacja KRUS o kleszczach i możliwości ubiegania sie o świadczenia.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiśniew

Wójt Gminy Wiśniew informuje o zakończonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiśniew. Rozstrzygnięcie konkursu na BIP Gminy Wiśniew tutaj.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie poddania konsulatacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniew w 2019 r".

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Wiśniew.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie poddania konsultacji w przedmiocie zaopiniowania projekt6w statut6w sołectw położonych na terenie gminy Wiśniew.

Konsultacje trwają od 5 do 20 marca 2019 r. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Wiśniew.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4 PLUS

Informacja Starosty Siedleckiego o miejscach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu siedlcekiego

loader...

Media lokalne

Warto odwiedzić

Nasze wyróżnienia i certyfikaty