Gmina Wiśniew

Sezon turystyczny 2023 na Mazowszu został uroczyście otwarty

https://www.youtube.com/embed/p3vcpAE7un8?fbclid=IwAR0tvu0-FxgZS3YYPKI_dkfwd2LrlGm998jowkx-3dwwVKVtEOXlmv-4XVg

Sezon turystyczny 2023 na Mazowszu został uroczyście otwarty, jak czytamy w aktualnościach Witryny Mazovia „Rozpoczynamy MazoCzas”. Mazowsze to idealne miejsce na wypoczynek. Gmina Wiśniew położona we wschodniej części województwa mazowieckiego jest doskonałym miejscem do spędzenia wolnego czasu w zgodzie z naturą, aktywnych wycieczek pieszych i rowerowych. Piękna przyroda, niecodzienna atmosfera, tradycyjna gościnność i smaki staropolskiej kuchni zachwycą każdego kto odwiedzi naszą Gminę. Region stanowi oryginalną kompozycję przeszłości i teraźniejszości. W bogatym zbiorze atrakcji znajduje się czołg T-34 stojący na Placu 600-lecia przed Urzędem Gminy oraz obiekty zabytkowe, jak również stanowiące atrakcje turystyczne, takie jak: zespół sakralny parafii pw. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Starą Czereśnią” oraz Wiatrak Koźlak w Stoku Wiśniewskim, Dwór Mościbrody, w którym bramy pozostają otwarte dla gości od lat 40. XIX wieku. Dwór Mościbrody leży na wyróżnionym Szlaku Kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka, szlaku folkloru i smaków Mazowsza. Wiśniew to również regionalna stolica pieśni ludowej, bowiem tutaj powstała najsłynniejsza polka „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Troska i umiłowanie kultury oraz folkloru tego regionu wyraża się m.in. poprzez Ludowy Zespół Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” oraz bogatym kalendarzem imprez. Polkę Wiśniewską można też usłyszeć w tzw. Budce Nietelefonicznej, projekcie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. „Budka Nietelefoniczna” związana jest również z projektem pn. ”Piękno Doliny Liwca”, w ramach którego promowane są walory turystyczne przepięknej Ziemi Siedleckiej. Obecnie Budka Nietelefoniczna znajduje się przy Dworze w Mościbrodach. Na terenie Gminy występuje duży kompleks leśny (uroczysko Stok Wiśniewski). W granicę Gminy wchodzi duży kompleks leśny Kryńszczak, ścieżka przyrodniczo-leśna ”Lipniak” oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzeczne. Jest nią Dolina Muchawki jak również kompleks stawów rybnych w Mościbrodach, gdzie występuje duża ilość ptaków wodnych. Źródła Muchawki znajdują się na południe od wsi Daćbogi.

Przebywanie w Gminie Wiśniew dostarczy każdemu turyście odpowiednią dawkę ruchu, zdrowego wypoczynku i zaspokoi potrzebę kontaktu z naturą. Powietrze w naszej Gminie jest monitorowane za pomocą czujników, tworzących system o charakterze informacyjno- edukacyjnym. Sensory monitorują  parametry takie jak pyły, temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza atmosferycznego. Czujniki to bardzo innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które zapewniają nam komfort i rzetelną wiedzę na temat smogu oraz wszelkich innych czynników, które szkodzą zdrowiu.Dzięki nim czujemy się bezpiecznie w swoim środowisku.

Na terenie Gminy Wiśniew znajdują się również miejsca, w których dzieci poprzez zabawę, obserwację przyrody, własne doświadczanie rozwijają się i mają możliwość spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Wszystko za sprawą ogrodu dydaktycznego w Radomyśli, składającego się z różnych części utworzonych z kolekcji roślinnych uzupełnionych elementami edukacyjnymi, takimi jak np. tablice interaktywne, tablice edukacyjne czy domki dla owadów. Ogrody z ciekawym sprzętem edukacyjnym przyczyniają się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród lokalnej społeczności.

Na terenie Gminy widoczna jest wysoka integracja społeczności lokalnej za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury,  OSP, działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora,  Klubu Sportowego Amazonka Wiśniew. Zharmonizowane i systematyczne działania społeczności lokalnej, władz lokalnych oraz innych jednostek funkcjonujących w Gminie Wiśniew zmierzają do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych Gminy, tworzenia oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego.

Gmina Wiśniew jest piękna i ciekawa. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego regionu.

Warto zajrzeć tu na chwilę, a może i na dłużej...

zeson_turystyczny 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności