Gmina Wiśniew

Dotacje z budżetu Gminy Wiśniew na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2024 roku

30 września 2023 r. mija ostatni dzień składania wniosków w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Wiśniew na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2024 roku.

Wójt Gminy Wiśniew podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących w obrębie administracyjnym gminy Wiśniew.  

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wiśniew dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, określa Uchwała  Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/280/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Wiśniew  na rok 2024 wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji należy złożyć do dnia 30 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Wiśniew lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XXXIX.280.2018 Rady Gminy Wiśniew
Format: pdf, 1.23 MB
Wniosek o przyznanie dotacji
Format: docx, 17.21 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności