Gmina Wiśniew

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+

Prognoza projektu dokumentu pn. : Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od 25.08.2023 r. do 15.09.2023 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dostępne na stronie:

ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiśniew, aby włączyli się w ten proces.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności