Gmina Wiśniew

Prace przy budowie kanalizacji w Gminie Wiśniew

Nowa kanalizacja w Kaczorach, Plutach, Daćbogach, Mroczkach
i Wiśniewie – Kolonii z Polskiego Ładu-prace postępują zgodnie z harmonogramem.

10 000 000 złotych jakie Gmina Wiśniew pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład sfinansuje budowę kanalizacji w pięciu miejscowościach naszej Gminy. Latem przyszłego roku mieszkańcy miejscowości: Kaczory, Pluty, Daćbogi, Mroczki i Wiśniew – Kolonia będą mogli korzystać z kanalizacji sanitarnej dzięki wybudowaniu ponad 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz prawie kilometra przyłączy kanalizacyjnych. Wspólnie z inwestycją sanitarną w Gostchorzy, która właśnie ruszyła, oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, kanalizacja w Kaczorach, Plutach, Daćbogach, Mroczkach i Wiśniew – Kolonii stanowić będzie cały nowopowstały system kanalizacyjny w naszej Gminie. W przyszłym roku z kanalizacji będą korzystać nie tylko mieszkańcy Wiśniewa (jak było to do tej pory) ale również mieszkający w: Gostchorzy, Kaczorach, Plutach, Daćbogach, Mroczkach i Wiśniewie – Kolonii, a w następnej kolejności mieszkańcy Łupin czy też Śmiar.
Gmina rozpoczyna również prace koncepcyjno – projektowe skanalizowania pozostałych miejscowości w latach następnych, na co pozwoli rozbudowywana właśnie oczyszczalnia ścieków.

kanalizacja_4 


 

kanalizacja3 

kanalizacja_23 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności