Gmina Wiśniew

Przebudowa drogi gminnej w Gostchorzy

W dniu 26 maja b. r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniew zawarto kolejną ważną umowę na realizację inwestycji drogowej.

Umowa dotyczy zadania  „Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz”. Prace będą wykonywane w części wschodniej miejscowości na długości około 735 m.

Generalnym wykonawcą zadania będzie Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Gójski z siedzibą w Siedlcach.

Koszt inwestycji - 2 900 000,00 zł, z czego 63,63 % tj. 1 704 433,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków publicznych krajowych i unijnych tj. EFRROW w ramach programu „Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach  operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Wykonawca zaoferował termin realizacji zadania do 30 marca 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności