Gmina Wiśniew

Realizacja programu pn."Opieka Wytchnieniowa"-edycja 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gmina Wiśniew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 73 898,99 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 73 898,99 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Wiśniew programem opieka wytchnieniowa objętych będzie 8 osób niepełnoprawnych.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 226,5 godzin. Na terenie Gminy Wiśniew wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 8 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.  

Realizator Programu
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Termin realizacji Programu
Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

opieka_wytchnieniowa 

Pliki do pobrania:

plakat
Format: pdf, 725.31 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności