Gmina Wiśniew

Talenty nagrodzone. Najlepsi uczniowie w gminie Wiśniew odebrali stypendia i nagrody

21 czerwca 2024 r. podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Wiśniew zostały wręczone jednorazowe stypendia dla najlepszych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wiśniew. Pośród uczniów wyróżnionych znaleźli się m.in. najlepsi sportowcy, laureaci lub finaliści konkursów i wybitne talenty.

Budżet przeznaczony na jednorazowe stypendia Wójta Gminy Wiśniew za rok szkolny 2023/2024 to 24 600 zł.

Stypendia zostały przyznane 58 uczniom w Gminie Wiśniew:

  • Szkoła Podstawowa w Śmiarach – 20 uczniów,
  • Szkoła Podstawowa w Radomyśli – 15 uczniów,
  • Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - 23 uczniów.

Wójt Gminy Wiśniew Barbara Rybaczewska wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiarach, wręczyła listy gratulacyjne uczniom i ich rodzicom a następnie wręczyła Amelii Krasuskiej tytuł „Najlepszy Uczeń Gminy Wiśniew 2024”. Nagrodzona uczennica ze  średnią  ocen  5,66 z ostatnich pięciu lat otrzymała certyfikat potwierdzający nadanie tytułu oraz nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł.

Pani Wójt podziękowała również za pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiarach Pani Dyrektor Katarzynie Wielgórskiej, która kończy pracę na tym stanowisku.

W imieniu Pani Wójt stypendia w Szkole Podstawowej w Radomyśli wręczyła Skarbnik Gminy Wiśniew Aneta Cabaj a w Szkole Podstawowej w Wiśniewie Kierownik Referatu Oświaty Sportu, Turystyki i Zdrowia Monika Sierpień.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy a uczniom życzmy beztroskich i bezpiecznych wakacji oraz niezapomnianych przygód.

 

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności