Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

Dnia 11 grudnia 2019 r. Gmina Wiśniew zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Wiśniew”. Decyzją Zarządu NFOŚiGW na realizację ww. zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 49 000 zł, stanowiącą 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem strategii dla naszej gminy jest rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury przyjaznej dla pojazdów elektrycznych, wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej, włączenie społeczeństwa i przedsiębiorców z terenu gminy w prace na rzecz rozwoju elektromobilności, stymulowanie popytu na rzecz elektrycznych środków transportu.

Ocena: 7 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty