Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

Terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego oraz do klas I Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drukuj
1 2 3

Wójt Gminy Wiśniew podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.

Szczegółowe informacje zawarte są w niżej wymienionych aktach prawnych:

  • Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniew.
  • Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/181/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  • Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/182/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo także w każdej jednostce oświatowej Gminy Wiśniew.

Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty