Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Artykuł

XIX sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

28 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się XIX sesja Rady Gminy Wiśniew. Sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew – Elżbieta Wysokińska odczytała protokół z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew.

W trakcie XIX sesji Radni Rady Gminy Wiśniew podjęli uchwały w sprawie:

  • ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew na 2020 rok,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej,
  • zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Stok Wiśniewski,
  • upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego,
  • określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego -dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029,
  • zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.

W trakcie XIX sesji Radni Rady Gminy Wiśniew podjęli decyzję o konieczności podniesienia opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy. Zgodnie z przyjętą uchwałą od 1 marca 2020 roku stawka miesięczna za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w przypadku odpadów segregowanych wynosić będzie 16 zł.

Rosnące koszty zagospodarowania odpadów, problemy ze sprzedażą surowców wtórnych, a co za tym idzie wzrost opłat za surowce są powodem decyzji Radnych Rady Gminy Wiśniew.

Na zakończenie sesji Kierownik referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Bożena Wyrębek przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wiśniew za 2019 rok.

Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 3
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty