Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Borki-Kosiorki

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Goś Regina

Rada Sołecka:
- Niedziółka Jan
- Jasiński Tomasz

Liczba mieszkańców: 177 osób (na dzień 31.12.2019r.)

Położenie wsi
Miejscowość Borki - Kosiorki jest położona w północno-wschodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży 7 km od Siedlec w kierunku południowym. Administracyjnie należy do powiatu ziemskiego siedleckiego. Miejscowość zajmuje powierzchnię 285 ha, co stanowi 2,27% powierzchni Gminy.
 
Rys historyczny
Trudno jest określić czas osadnictwa na terenie wsi Borki - Kosiorki, szacuje się jednak, że powstała ona w XVII wieku. Borki - Kosiorki, jak i inne okoliczne miejscowości z pierwszym członem nazwy „Borki" tj.: Borki Wyrki, Borki Kosy, Borki Paduchy, Borki Sołdy, Borki Świercze były zaliczane do tzw. okolicy szlacheckiej należącej wówczas do Gminy Jasionka i parafii Zbuczyn. Wg najstarszych danych, Borki - Kosiorki w 1827r. miały 17 domów i 105 mieszkańców. W roku 1976 wieś została włączona na prośbę mieszkańców do parafii Wiśniew.
W 1976r. czynem społecznym i z własnym wkładem finansowym mieszkańcy wsi na czele z ochotniczą strażą pożarną rozpoczęli budowę budynku pełniącego funkcję strażnicy i świetlicy wiejskiej. Do użytku obiekt oddano w dn. 30 maja 1982r. Następnym ważnym celem dla mieszkańców wsi była budowa przystanku kolejowego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę cała wieś z wielkim zaangażowaniem zabrała się do pracy. Z własnych funduszy wsi powstał przystanek kolejowy, który w roku 1983 został oddany do użytku. Wśród ważnych inwestycji, które zostały wykonane w miejscowości należą:
-    1992r. - stabilizacja drogi przez wieś Borki - Kosiorki,
-    1994r. - nawierzchnia asfaltowa,
-    1996r. - linia telefoniczna i wodociąg,
-    1998r. - remont świetlicy,
-    1997r. - wykupienie przez wieś sklepu od GS-u.

Mieszkańcy miejscowości Borki - Kosiorki włożyli wiele wysiłku i pracy w obecny wygląd swojej wsi. W dalszym ciągu są zaangażowani w dalszy jej rozwój.