Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Borki-Paduchy

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Złoch Krystyna

Rada Sołecka:
- Cielemęcki Piotr
- Borkowski Mirosław
- Kanicki Stanisław   
- Zdanowski Janusz
                    
Liczba mieszkańców: 488 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Borki – Paduchy jest położona we wschodniej części gminy Wiśniew. Miejscowość leży 16 km od Siedlec w kierunku południowo – zachodnim. Administracyjnie należy do powiatu siedleckiego. Łączny obszar zajmuje powierzchnię 410,85 ha.