Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Borki-Sołdy

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
Józef Rybaczewski

 
Liczba mieszkańców: 174 osób (na dzień 31.12.2019r.)