Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Ciosny

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Łastowska Jolanta

Rada Sołecka:
- Zinevych Katarzyna
- Wróbel Andrzej
 
Liczba mieszkańców: 122 osoby (na dzień 31.12.2023 r.)