Gmina Wiśniew
Powróć do: Rada Gminy

Dużur przewodniczącej RGPrzewodnicząca Rady Gminy Wiśniew 
Elżbieta Wysokińska pełni dyżur od 15.00 do 17.00 w co drugi czwartek miesiąca.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy:
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (p. II, pok. 202), bądź telefonicznie, nr tel. 25 641 73 13.