Gmina Wiśniew
Powróć do: Oświata i Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie

Powstała w 1949 roku. Placówka wchodzi w struktury Gminnego Ośrodka Kultury. Jest instytucją kultury działającą na rzecz lokalnej społeczności, ale z oferowanych usług mogą także korzystać osoby spoza terenu gminy.

Głównymi zadaniami zgodnie z założeniami określonymi w statucie  jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Pracownicy oprócz podstawowych zadań pomagają w wyszukiwaniu informacji tematycznych, organizują lekcje biblioteczne, imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, konkursy gminne.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór - 12 224 woluminy (stan na 31.12.2016 r.). Informujemy, że istnieje możliwość zamawiania książek telefonicznie pod numerem (25) 64 17 649.

W roku 2015 biblioteka podjęła nowe wyzwanie – przystąpiła do elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+. Jest to program stworzony i modyfikowany przez pracowników Instytutu Książki, na który składa się kilka modułów: katalog, magazyn, wypożyczalnia, czytelnia, gromadzenie, raporty, skontrum.

Od stycznia 2017 roku w bibliotece jest całkowita automatyzacja prac nad księgozbiorem i ewidencją biblioteczną w systemie MAK+. Jako pierwsi z pośród bibliotek gminnych w pow. siedleckim mamy 100% opracowanego księgozbioru w tym programie. Na koniec lutego zarejestrowanych jest 200 czytelników.

Aby zostać czytelnikiem trzeba przyjść do biblioteki z aktualnym dowodem osobistym a osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z opiekunem prawnym (mamą, tatą) i podać nr PESEL. Każdy czytelnik otrzyma kartę biblioteczną. Jeżeli przy rejestracji poda adres mailowy to ma możliwość zarejestrowania się na stronie szukamksiążki.pl. Wtedy oprócz przeglądania zbiorów biblioteki można również zarezerwować wybrane książki. Link do systemu:

https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=811.

Biblioteka jest czynna:

  • Poniedziałek: 08:00 – 14:00;
  • Wtorek: 08:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00;
  • Środa: 08:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00;
  • Czwartek: 08:00 – 20:00;
  • Piątek: 08:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00;
  • Sobota: 16:00 – 19:00.

Barbara Chojecka
Kierownik GBP w Wiśniewie