Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Helenów

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jastrzębska Dorota

Rada Sołecka:
- Ługowski Paweł
- Gryczewska Bożena
 
Strona internetowa sołectwa: www.helenow.az.pl
 
Liczba mieszkańców: 179 osób (na dzień 31.12.2019r.)