Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Inne pozyskane środki

Wiata turystyczna w Mroczkach

Gmina Wiśniew podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Wiata turystyczna w Mroczkach”. Całkowita wartość prac wynosi 41 400 zł, z czego przyznane dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. ponad 26 tysięcy złotych.

Przedmiotowe zadanie zrealizowano w październiku 2021 r. a polegało na wykonaniu ogólnodostępnej wiaty turystycznej z elementami małej infrastruktury tj. ławki, stół, stojaki rowerowe, grill, kosz na śmieci, tablica informacyjno-promocyjna, która będzie miejscem wypoczynku dla turystów i lokalnej społeczności a także będzie pełniła  funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Informacja o finansowaniu Budowy wiaty turystycznej w Mroczkach


 

Gmina Wiśniew pozyskała łącznie 135.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

W środę 9 czerwca w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Umowy dotyczyły programów Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, Mazowieckie Strażnice OSP 2021 i Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. W imieniu Gminy Wiśniew umowę podpisali wójt Krzysztof Kryszczuk i zastępca skarbnika Karolina Orzyłowska-Sadło, zaś ze strony samorzarządu Województwa Mazowieckiego – członek zarządu Janina Ewa Orzełowska. Przy podpisaniu umowy obecny był także prezes OSP Śmiary druh Artur Ługowski.

Gmina Wiśniew pozyskała łącznie 135.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań:

  • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipniak – 10.000 zł,
  • Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl – 10.000 zł,
  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna położona w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w miejscowości Mościbrody – 10.000 zł,
  • Budowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie – 10.000 zł,
  • Modernizacja strażnicy OSP w Śmiarach – 25.000 zł,
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 70.000 zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw uruchomiono z myślą o sołectwach z województwa mazowieckiego, aby wspierać mieszkańców i pomagać im w realizacji ich pomysłów. To właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują w swoich miejscowościach. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. Wszystkie inicjatywy zgłosili mieszkańcy a Gmina Wiśniew wnioskowała o pozyskanie środków na ich realizację.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy.

Logotyp Mazowsza: czerwone obłe litery Mazowsze i mały szary podpis  Serce Polski 


 

Gmina Wiśniew brała udział w projekcie:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Projekt ASI realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Wartość projektu: 98 033 885,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 76 314 736,66 zł

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.


 

Starsze pozyskane środki zewnętrzne: ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.

Prgramy unijne: ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.

RFIL:  ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.