Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Kaczory

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Ksionek Paweł

Rada Sołecka:
- Skoczylas Przemysław
- Jaroszkiewicz Mariusz

Liczba mieszkańców: 149 osób (na dzień 31.12.2019r.)