Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Lipniak

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Mieszczyński Paweł

Rada Sołecka:
- Koć Ireneusz
- Koć Mirosław

Liczba mieszkańców: 150 osoby (na dzień 31.12.2019r.)