Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Łupiny

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Przeździecka Agata

Rada Sołecka:

- Bartczak Henryk
- Robak Andrzej

 
Liczba mieszkańców: 265 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Łupiny jest położona w południowej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży 16 km od Siedlec w kierunku południowo-zachodnim. Administracyjnie należą do powiatu siedleckiego, obszar zajmuje powierzchnię 750,25 ha co stanowi 5,9 % powierzchni Gminy.
 
Rys historyczny
W dawnej wsi Jastrzębie o typowo szlacheckim charakterze zamieszkiwał stary ród Jastrzębskich herbu Ślepowron przybyły z ziemi Łomżyńskiej na Mazowsze w XIV wieku. Gdy ród Jastrzębskich rozrósł się, założono nowe wsie: Jastrzębie Daćbogi, Jastrzębie Łupiny, Jastrzębie Tworki, Jastrzębie Pluty, Jastrzębie Śmiary, Jastrzębie Mroczki.