Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Sołectwa

Mościbrody Kolonia

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Bazak Wiesław

Rada Sołecka:
- Piwowarczyk Jadwiga
- Cielemęcka Monika
 
Liczba mieszkańców: 256 osób (na dzień 31.12.2023 r.) - łącznie z sołectwem Mościbrody
 
Położenie wsi
Sołectwo Mościbrody Kolonia jest położone w północno - zachodniej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 349,76 (Mościbrody) ha. Pod względem geograficznym wieś położona jest w południowej części mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej należącej do makroregionu Niziny Południowo - Podlaskiej. Współczesna rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku działalności czynników rzeźbotwórczych z okresu zlodowaceń. Na przeważającej części terenu występuje wysoczyzną polodowcowa. W rejonie wsi występują pola piasków przewianych. Są to obszary o powierzchni lekko falistej, wysokościach względnych do 5 m i spadkach mniejszych niż 5%. Na terenach tych występują wydmy o wysokościach względnych 5-10 m i nachyleniu zboczy do 10%.
W Mościbrodach występuje ciekawy ze względów przyrodniczych, kompleks stawów hodowlanych, które znajdują się w obrębie Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stanowią on siedlisko wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków wodnych i szuwarowych, co czyni tę okolicę niezwykle urokliwą o każdej porze roku. To wymarzony teren dla wędkarzy i turystów ceniących bezpośredni kontakt z naturą.


Rys historyczny
Pierwsze informacje o Mościbrodach pochodzą z 1840 roku. Wtedy to został założony folwark w Mościbrodach przez rodzinę Jarząbów. Wraz z utworzeniem folwarku wzniesiono murowany dwór (prawdopodobnie ok. 1848 r.) oraz zabudowę gospodarczą. Do majątku należały przyległe sady oraz kompleksy stawów hodowlanych. Wraz z budową dworu założono park krajobrazowy, przy tworzeniu którego wykorzystano istniejące wcześniej elementy zieleni oraz specyficzne cechy terenu (wysoki poziom wód gruntowych, liczne zbiorniki wodne, lekkie pofałdowanie terenu). Prawdopodobnie w XIX w. przy dziedzińcu głównym wzniesiono oficynę. W 1863 r. za udział w powstaniu styczniowym właściciela majątku Andrzeja Jarząba dobra do niego należące zostały skonfiskowane. Majątek przeszedł w ręce Józefa Jarząba.
Po utworzeniu W 1867r. Guberni Siedleckiej folwark przeszedł w ręce rodziny Generała Maniukina. Za jego czasów dokonano wiele nowych nasadzeń w parku, porządkując jego układ przestrzenny w celu przystosowania parku do celów wypoczynkowych. Opuszczony w 1915r. (wybuch I wojny światowej) majątek Mościbrody zajęli Niemcy. Po wycofaniu w 1918 r. wojsk niemieckich folwark został przejęty przez Państwo Polskie. W okresie międzywojennym folwark dzierżawiony był przez Stanisława Glogera. Sposób użytkowania założenia (głównie hodowla ryb w rozległych stawach) powodował odsunięcie na drugi plan funkcji estetycznych i rekreacyjnych. W 1919 r. majątek Wiśniew, w skład którego wchodził folwark Mościbrody został przeznaczony do parcelacji. Folwark nie uległ jednak podziałowi, a w 1920 r. przyłączono do niego część łąk wraz z rzeką Muchawką z majątku Wiśniew. Wraz z sąsiednimi folwarkami Wiśniew I i Wiśniew II (Koty) miał on tworzyć duże gospodarstwo rybne.
W czasie II wojny światowej w majątku Mościbrody mieściła się placówka niemiecka, w której stacjonował pododdział policji dowodzony przez żandarma Klemensa Wielinga. Zadaniem posterunku była ochrona majątku rolnego w Mościbrodach. Po wojnie folwark w Mościbrodach został przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W okresie powojennym park ulegał stopniowej dewastacji. Prowadzono wycinkę drzew, m.in. wycięto topole, rosnące wcześniej wzdłuż alei dojazdowej. Stawy były nadal eksploatowane. W celu przystosowania ich do intensywnej hodowli ryb prowadzono prace regulujące istniejący układ wodny, m.in. poszerzono rów oddzielający dwór od dawnej części parkowej. Park nie był użytkowany i stopniowo zarastał licznymi samosiewami. W części gospodarczej wzniesiono nowe budynki murowane oraz drewniane szopy w pobliżu dworu i oficyny. Przy alei dojazdowej, w miejscu dawnych czworaków powstały nowe domy mieszkalne, a po przeciwnej stronie zabudowa gospodarcza.


Liczba mieszkańców: 217 osób (na dzień 27.11.2012r.) - łącznie z sołectwem Mościbrody Kolonia

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.