Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Mościbrody

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jastrzębski Jacek

Rada Sołecka:
- Chojecka Irena        
- Urban Agnieszka

 Liczba mieszkańców: 241 osób (na dzień 31.12.2019r.) - łącznie z sołectwem Mościbrody Kolonia