Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Nowe Okniny

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Krasuski Janusz

Rada Sołecka:
- Celińska-Drozd Ewa
- Golec Eliza
 
Liczba mieszkańców:
 153 osoby (na dzień 31.12.2019r.)