Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Okniny-Podzdrój

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jastrzębski Stanisław

Rada Sołecka:
- Jastrzębski Tomasz
- Łukasik Janusz
 
Liczba mieszkańców: 61 osób (na dzień 31.12.2019r.)