Gmina Wiśniew
Powróć do: Opłaty lokalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuje się o wysokości opłat lokalnych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew tj.:

Terminy:

Wysokość opłaty:

Częstotliwość opłaty:

Wzór deklaracji:

Uchwała z załącznikiem do uchwały:

Dziennik Urzędowy: