Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Pluty

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Okniński Marek

Rada Sołecka:
- Ługowski Marek
- Krasuski Krzysztof
 
Liczba mieszkańców:
119 osoby (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Pluty jest położona w południowej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowości leżą 16 km od Siedlec w kierunku południowo-zachodnim, gdzie swój bieg zaczyna rzeka Muchawka, w odległości 3 km od drogi krajowej nr 63. Administracyjnie należą do powiatu ziemskiego siedleckiego. Otaczają je wioski, od wschodu miejscowość Biardy, od zachodu Mroczki, od północy Smiary i Tworki, natomiast od południa ogromny obszar lasu, gdzie można zobaczyć rzadko spotykaną w tym rejonie Polski rosnącą jodłę. W tym też lesie znajduje się rezerwat przyrody, gdzie można zobaczyć jak radzi sobie natura bez ingerencji człowieka. Każda wieś to odrębne sołectwo. Ich łączny obszar zajmuje powierzchnię 778 ha co stanowi 6,2% powierzchni Gminy.
Znaczną część wsi zajmują kompleksy leśne, które stanowią około 23% jej powierzchni. Występują również obszary o licznym występowaniu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt. O atrakcyjności turystycznej Plut decyduje kilka czynników: ukształtowanie terenu, bogactwo przyrodnicze, o którym świadczy występowanie chociażby jodły w lasach oraz długa i ciekawa historia, która odcisnęła wiele śladów w wyglądzie tej miejscowości
Część terenu Gminy Wiśniew leży w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Rys historyczny
Pierwsza wzmianka o wsi Pluty pojawia się w rejestrze poborowym z 1531 r. Wśród okolicznej ludności rozpowszechnione jest przekonanie, że nazwa wsi Pluty pochodzi najprawdopodobniej od położenia w pobliżu mokradeł, bo „pluta" to niepogoda, kałuża, woda stojąca w zagłębieniach.
Mieszkańcy wsi brali czynny udział w powstaniach Styczniowym i Listopadowym. Tutaj też przebywał, walczył a potem ukrywał się znany nam z historii ks. Brzóska.
Przed ustanowieniem parafii Św Rodziny w Śmiarach wsie należały do parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Domanicach.