Gmina Wiśniew
Powróć do: Podatki lokalne

Podatek leśny

Informuje się o wysokości stawek na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew tj.:
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł. tj. podatek leśny z 1ha fiz. - 71,0996 zł.

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.