Gmina Wiśniew
Powróć do: Podatki lokalne

Podatek od środków transportowych

Informuje się o wysokości stawek na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew tj.:

 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  600 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 996,00 zł,
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200 zł.


od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

dwie osie

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 15 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

trzy osie

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton:
 • 1188,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1296,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony:
 • 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.
 1. nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton:
 • 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 25 ton:
 • 1896,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

cztery osie i więcej

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton:
 • 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton:
 • 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton:
 • 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2052,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton:
 • 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 31 ton:
 • 1944,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2784,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 996,00 zł,

 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

dwie osie

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
 • 996,00  zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
 • 996,00  zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1092,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton:
 • 996,00  zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1128,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 31 ton:
 • 1692,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2160,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

trzy osie i więcej

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton:
 • 1452,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 40 ton:
 • 1980,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 2796,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

 

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 756,00 zł.

 

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

jedna oś

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
 • 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton:
 • 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 25 ton:
 • 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

dwie osie

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton:
 • 756,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 864,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony:
 • 792,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 996,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton:
 • 996,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1500,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 38 ton:
 • 1296,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1992,00 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

trzy osie i więcej

 1. nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton:
 • 852,00 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1200 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;
 1. nie mniej niż 38 ton:
 • 1200 zł - oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
 • 1500 zł - inne systemy zawieszenia osi jezdnych;

 

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • 1596 zł - mniej niż 22 miejsca,
 • 1679 zł - równej lub wyższej niż 22 miejsca.
 
Przypominamy, że:
 • deklaracja na podatek od środków transportowych winna być złożona terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • termin płatności następuje w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 lutego każdego roku podatkowego oraz do 15 września każdego roku podatkowego.

 

Uchwała nr LXXI/459/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.

Dziennik Urzędowy