Gmina Wiśniew
Powróć do: Podatki lokalne

Podatek rolny

Informuje się o wysokości stawek na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew tj.:
Rada Gminy obniżyła ceny średniej 1dt żyta z kwoty 74,05do kwoty 60 zł za 1dt.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw wynosi 2,5q żyta, tj. 150 zł/ha przelicz.
Podatek rolny dla gruntów poniżej 1 ha wynosi 5q żyta, tj. 300 zł od powierzchni gruntów.

uchwała LVI/348/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wiśniew w 2023 roku.

Dziennik Urzędowy