Gmina Wiśniew
Powróć do: Sołectwa

Radomyśl

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Jastrzębski Krzysztof

Rada Sołecka:
- Wiszniewski Antoni
- Chromiński Henryk
 
Liczba mieszkańców:
443 osoby (na dzień 31.12.2023 r.)
 
Położenie miejscowości
Miejscowość Radomyśl położona jest pomiędzy miastami powiatowymi Siedlce i Łuków, w południowo - wschodniej części gminy Wiśniew w powiecie siedleckim, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Tworzy wraz z wsią Zabłocie jeden zwarty kompleks wiejski ze wspólnymi obiektami użyteczności publicznej. Od południa wieś Radomyśl graniczy z województwem lubelskim.
 
Rys historyczny
Trudno określić dokładnie czas osadnictwa na terenie obecnej wsi Radomyśl. Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z 1418r. Dowiadujemy się z niej, że wówczas wieś Radomyśl należała do parafii w Łukowie, a od 1448 r. do parafii Zbuczyn.
Nazwa wsi Radomyśl, według źródeł pochodzi od dziedziców o nazwiskach jednobrzmiących z nazwą wioski, w których były folwarki, stąd Radomyski w Radomyśli. Wg innych przekazów Radomyśl to nazwa dzierżawcza od imienia Radomysł.
Źródła podają, że w 1584 r. za panowania Stefana Batorego Radomyśl funkcjonowała jako miasto na prawie niemieckim, na mocy przywilejów nadanych założycielowi - Jakubowi Sieniawskiemu. Od tamtego czasu mogły odbywać się tam targi i jarmarki a także działać cechy rzemieślnicze. Do upadku miasteczka doprowadziły wojny szwedzkie.
W czasie rozbiorów opisywane tereny znalazły się pod zaborem rosyjskim i austriackim.
W latach 1845-1855 klęski żywiołowe i epidemia cholery, wyludniły znacznie obie wsie.
W 1914 roku przez wieś Radomyśl przetoczyły się wycofujące wojska rosyjskie.
Czasy II wojny światowej silnie wpisały się w życie okolicznej ludności, która aktywnie działała w organizacjach podziemnych - ZWZ i AK. Funkcjonowała także tajna drukarnia, wydająca pismo „Idzie wolność". Mieszkańcy byli wywożeni na przymusowe roboty do Niemiec i do obozów koncentracyjnych.
Po II wojnie światowej do 1972r. Radomyśl była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W wyniku reorganizacji podziału administracyjnego kraju, z dniem 1 grudnia 1972 Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie została włączona do nowo powstałej Gminy Wiśniew.
Wieś Radomyśl jest wsią parafialną Kościół pw. Św. Andrzeja Avellino w Radomyśli jest ujęty w ewidencji zabytków. Do rejestru ruchomych zabytków wpisane są następujące elementy wyposażenia kościoła: ambony, ołtarz główny, chrzcielnica oraz organy. Budowla stylizowana jest na wzór architektury renesansowej. Kościół składa się z jednej nawy, prezbiterium, dwóch zakrystii, chóru. W ośmiu dużych oknach umieszczono witraże przedstawiające postacie świętych: św. Izydora - patrona rolników, św. Stanisława - biskupa Krakowa - patrona Polski, św. Floriana - patrona straży pożarnych i św. Katarzynę - patronkę kolejarzy. Pozostałe witraże noszą tytuły ,,1656 Regina Poloniae 1956", ,,Totus Tuus - Jan Paweł II - papież". W prezbiterium nad ołtarzem głównym znajduje się okrągły witraż Trójcy Przenajświętszej oraz Opatrzności Bożej (nad wejściem do kościoła).
Warte zobaczenia są także: ołtarz wielki obudowany drewnem dębowym, ołtarze boczne, ambona w kształcie łodzi, chrzcielnica, organy. Z inicjatywy parafian kościół jest modernizowany i remontowany (wymiana pokrycia dachu, odnowienie tynków, malowanie ścian). W 1998 r. wybudowano przykościelną wieżę, na której umieszczono zegar i dzwony. Dzięki niej obiekt zmienił swój wygląd, a wieża stała się symbolem zaangażowania i współpracy tutejszej społeczności. W tym samym czasie wybudowano także efektowną bramę, na której widnieje napis ,,Z wiarą ojców w trzecie tysiąclecie".
Do zabytków należą feretron barokowy z XVIII w., przedstawiający św. Stanisława - biskupa i św. Wawrzyńca oraz dwa ornaty z XVIII w.