Gmina Wiśniew
Powróć do: Realizowane projekty

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ponad 4,8 mln zł dla Gminy Wiśniew ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

1. Oświetlenie drogowe w Gminie Wiśniewie

W gminie Wiśniew będzie nowe oświetlenie uliczne – łącznie aż 924 lampy!

W dniu 21 maja 2021 roku Wójt Gminy Wiśniew zawarł umowę na realizację zamówienia publicznego „Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew”. Zakończyło się postępowanie przetargowe na realizację zamówienia publicznego, w którym do Urzędu Gminy Wiśniew wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BC Polska Łukasz Bieńko z Dęblina. Według umowy podpisanej z Wykonawcą zadania koszt wykonania robót wyniesie nieco ponad 900 tysięcy złotych.

Zadanie obejmuje wymianę  626  punktów  świetlnych na ledowe na terenie gminy oraz dowieszenie 298 dodatkowych lamp z oprawami ledowymi. Realizacja zadania ma trwać 5 miesięcy. Środki na tą inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina pozyskała w 2020 roku w ramach I edycji tego programu. Zmiana systemu oświetlenia nie tylko wydłuży czas świecenia się lamp od zmierzchu do świtu, ale też obniży koszty energii elektrycznej wykorzystywanej na oświetlenie gminy.

2. Kanalizacja sanitarna w Gminie Wiśniew

Gmina Wiśniew pozyskała 3 000 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja umożliwi odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków i wpłynie na poprawę środowiska w naszej gminie.

Dzięki tym środkom wykonana zostanie kanalizacja sanitarna z Gostchorzy do oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wiśniew

Kolejne dofinansowanie w wysokości 800.000 zł uzyskała nasza gmina na budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci 6 boksów zadaszonych, dróg dojazdowych, placów manewrowych, wagi, ogrodzenia i oświetlenia wraz z zapleczem. Środki pochodzić będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja przyczyni się do czystości gminy poprzez dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów prawa polskiego i unijnego oraz zwiększenie odzysku odpadów komunalnych. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo środowiska poprzez eliminację „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2022 rok.

 

Na szarym tle flaga Polski i godło z podpisem Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 


 

Starsze pozyskane środki zewnętrzne: ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.

Prgramy unijne: ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.

RFIL:  ODNOŚNIK DO STRONY ARCHIWALNEJ.